תקנון האתר

1.       תנאים כלליים:

1.1.    האתר הינו חנות אינטרנטית המנוהל על ידי החברה ו/או המותג (להלן: 'ולדיס') והמציע למשתמשים שירותי הפקת חתונות ואירועים, עיצוב חללים וסטיילינג לרבות רכישת מגוון מוצרים, בין היתר, מוצרים בייצור עצמי המותאמים ללקוח “מוצר מותאם אישית” ומוצרים קיימים של המותג המוצעים למכירה.

1.2.    אתר האינטרנט של 'ולדיס' פועל למען לקוחותיו לצורך קידום ופיתוח השירות ואפשרויות הרכישה העומדות בפניהם. לחברה הזכות לשנות את התקנון מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה וללא צורך במתן התראה מוקדמת. שימוש באתר מאשר כי המשתמש קיבל את השינויים והסכים עמם.

1.3.    השימוש באתר ו/או רכישת השירותים והמוצרים באתר ו/או קבלת השירותים המוצעים באתר, ייחשבו להסכמת המשתמש לתנאים אלה ואישורו את כל האמור בהם. הליך רכישת השירותים והמוצרים באתר יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

1.4.    החברה רשאית לשנות את מבנה האתר מעת לעת, עיצובו, והשירותים הכלולים בו ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. למשתמשי האתר לא יהיו טענות או תביעות בגין ביצוע שינויים כאמור או בגין תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. כמו כן, רשאית החברה להפסיק באופן זמני או קבוע את אתר המכירות וזאת בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

1.5.    האתר והתקנון מנוסחים בלשון זכר אולם האמור בהם מתייחס לכל המינים כאחד.

1.6.    התקנון שלהלן מגדיר ומפרט בין היתר את מטרות האתר, אזורי הפעילות והעלויות המשתנות בהתאמה, רשימת המוצרים שיסופקו בפועל, זמני אספקה ואופן ההובלה, מדיניות המחירים בחנות האינטרנטית, תנאי ביטול עסקה וכדומה.

1.7.    האתר מאפשר קבלת מידע והזמנת שירותים, מוצרים ורכישתם באופן מקוון וקבלתם בהתאם למועד המיקום הנבחר ע"י המשתמש (הכול בכפוף למועדי האספקה, אזורי החלוקה ובהתאם לזמינות ועל פי שיקול דעתה של החברה).

1.8.    כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר לרבות התוכן המוצג בו, תמונות, פרטים ומחירים הינו רכוש בלעדי של הנהלת האתר ושל מותג 'ולדיס' ע.מ 311702880 בפרט, והמשתמש מתחייב שלא לעשות בהם כל שימוש. כל שימוש בקונספט העיצובי של האתר לרבות תמונות המוצגות באתר והמידע המופיע בו ללא אישור החברה מראש ובכתב יהווה הפרת זכויות יוצרים על כל המשתמע מכך.

1.9.    מקום מושבו של העסק הינו בראשון לציון.

1.10.                כל הזמנה באתר, אף אם לא הושלמה באופן סופי באתר אלא באמצעים אחרים כמפורט בתקנון זה, תהיה כפופה למוסכם ולמובהר בתקנון זה.

1.11.                השימוש באתר לרבות רכישת המוצרים ו/או השירותים המוצעים בו מיועדת ומותרת לגילאי 18 ומעלה בלבד שכשרים לבצע פעולות משפטיות מחייבות ואשר השלימו את תהליך ההרשמה לשירות ומסרו את כל הפרטים המבוקשים. כמו כן, על המזמין להחזיק כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי בתוקף ואשר מכובד בישראל ו/או באמצעות חשבון Pay-Pal תקף.

1.12.                השימוש באתר הינו לצרכים פרטיים בלבד, חל איסור מוחלט להשתמש באתר לצרכים מסחריים, שלא באישור 'ולדיס' בכתב.

1.13.                כל זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של הבלעדי של 'ולדיס'.

1.14.                ביצוע רכישה באתר ו/או כל שימוש אחר בו, לא מקנה לרוכש כל זכויות יוצרים כלשהן באתר ובתוכן האתר, לרבות רשות לבצע כל העתקה, מכירה ושימוש במוצרים לצרכים שאינם פרטיים. זכויות היוצרים הבלעדיות של 'ולדיס' חלות גם על מוצרים שהעסק מייצר עבור לקוח בהתאמה אישית.. ויובהר - אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, בלא קבלת רשותה של 'ולדיס' מראש ובכתב. ביצוע הפרה בתנאי השימוש באתר הינו הפרה של זכויות היוצרים של בעלי האתר והעסק.

1.15.                המחירים המוצגים באתר הינם מחירים הכוללים מע”מ עפ”י שיעורו במועד העסקה והתשלום. אין בעלי האתר מתחייבים לשמור על מחיר מסוים לתקופה מסוימת והמחיר הקובע למוצר הינו המחיר שפורט בשעת ההזמנה.

1.16.                ׳ולדיס׳ ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי כתוצאה משימוש באתר, על כל שימושיו או משימוש במוצרים.

1.17.                טעות סופר לא תחייב את ׳ולדיס׳ בשום צורה ואופן. דרישה לקבל את המוצר עפ”י המפרט שבו נפלה טעות סופר לא תתקבל ואין בה משום הצעה לביצוע רכישה.

1.18.                האתר מציע שירות הזמנות ומשלוחים ברחבי הארץ ויספק את המוצרים הנרכשים בין 7-14 ימי עסקים מיום קבלת ההזמנה אצל הספק בהתאם לסוג המשלוח. מחירי ההובלה המפורטים באתר משתנים בהתאם לאזור הגיאוגרפי אליו יסופקו ועשויים להשתנות ולהתעדכן מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, וללא מתן הודעה מוקדמת (האתר אינו מספק את מוצריו לאזורים המוגבלים מבחינה ביטחונית). כמו כן, תינתן אופציה לאיסוף עצמי מהחנות למוצרים ספציפיים ובתיאום מראש.

1.19.                בעת ביצוע ההזמנה יידרש המשתמש להזין פרטים אישיים כגון שם ושם משפחה, כתובת מלאה, פירוט חיוב כרטיס האשראי ועוד. הנהלת האתר מצהירה כי לא תעשה כל שימוש במידע ללא הרשאה, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה, לרבות במקרים בהם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור מידע אודותיך לצד שלישי ו/או בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליך משפטי אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה; אם מדובר במידע סטטיסטי אודות השימוש באתר, או בכל מידע אשר אינו מזוהה את המשתמש באופן אישי.

1.20.                הזמנת המוצרים והזנת פרטים אישיים ופרטי משלוח באתר החנות יהיו זמינים בכל שעות היום, למעט זמנים בהם האתר יושבת לצורך תחזוקתו או לכל מטרה אחרת.

1.21.                על אף האמור לעיל, הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת המשתמש לשירות אם יפר את תנאי תקנון זה, וכן היא שומרת לעצמה את הזכות לא לאפשר ללקוח מסוים לרכוש מוצרים או רשאית לבטל את הזמנתו בכל עת, מכל סיבה שהיא וללא כל מתן כל הסבר לכך.

1.22.                בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. ואולם, אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות ו/או "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. יובהר כי לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות כאמור.

1.23.                לקוח שלא יימצא במקום היעד להגעת המשלוח שתואם מראש יחויב בעלות נוספת עבור המשלוח הנוסף.

2.       אופי הרכישות באתר:

2.1.    הזמנות המבוצעות באתר מקבלות אישור אוטומטי. אישור זה אינו אישור סופי וביצוע ההזמנה בפועל תלוי באישורו של ׳ולדיס׳ על מנת לבצען. אישור ׳ולדיס׳ מותנה בווידוא כל פרטי ההזמנה ואישורם על ידו, זמינות מלאי ואזורי משלוח. ׳ולדיס׳ שומרת לעצמה את הזכות לסרב לביצוע הזמנה בשל כל סיבה שהיא, עפ”י דין.

2.2.    הזמנה שאושרה באתר האינטרנט, ולא נמסרה הודעה על אי אישורה על ידי ׳ולדיס׳ בתוך 5 ימי עסקים, יראו אותה כהזמנה שאושרה באופן סופי. אי אישור הזמנה יימסר ללקוח בהודעה.

2.3.    ניתן לבצע תשלום בכרטיסי האשראי: ישראכרט ומאסטר-כארד; או באמצעות PayPal ואפליקציית ביט. אופן התשלום וסוג אמצעי התשלום יכולים להשתנות מעת לעת ובהתאם לשיקולה דעתה הבלעדי של החברה.

2.4.    לאחר אישור העסקה ע”י חברת האשראי או PayPal תישלח ללקוח חשבונית מס – קבלה על הקניה לכתובת דוא”ל שהלקוח העביר בעת ההזמנה.

2.5.    סירוב לביצוע עסקת אשראי או עסקת PayPal תאפשר ללקוח המעוניין בכך להשלים את הזמנתו בתשלום טלפוני. הוראות תקנון זה יחולו על כל עסקה, אף אם התשלום לא בוצע באתר האינטרנט.

2.6.    בעלי המותג  ׳ולדיס׳ שומרת לעצמה הזכות לסרב לקיום הזמנה שהתשלום בה לא הושלם באתר, מכל סיבה שהיא ובכפוף לכל דין.

2.7.    מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ו/או להליכים משפטיים אזרחיים.

3.       תצוגת מוצרים באתר:

3.1.    החברה רשאית לשנות את מבנה הצגת המוצרים באתר.

3.2.    באתר יוצג מלאי המוצרים הקיים, אולם המלאי לא מתעדכן באופן “חי” ולפיכך ייתכן כי לעיתים יחולו אי התאמות בין המוצג בשורת המלאי הקיים לבין המלאי הקיים בפועל.

3.3.    לחברה הזכות להחליף, להוסיף, לשנות או להחסיר מן היצע המוצרים הניתנים להזמנה באתר מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

3.4.    ככל ויווצר מצב בו מוצר המוזמן על ידי הלקוח אינו זמין במלאי, המוצר החסר לא יצורף למשלוח שיסופק ללקוח ויוצע ללקוח מוצר חלופי דומה או קבלת זיכוי בגין המוצר החסר.

3.5.    המוצרים המוצגים באתר, בין אם בתמונות, וידאו או כל תיאור מוחשי אחר, הינם להמחשה בלבד. אין להסתמך על המוצג באתר בלבד, ויש לוודא גדלי המוצרים בטרם הרכישה. ייתכנו הבדלים בגוון המוצרים ושינויים קלים בין המוצג לבין המוצרים שיסופקו בפועל.

3.6.    על הלקוח להתחשב בעובדה שצבע המוצרים המוצג משתנה בין מכשירים אלקטרוניים שונים (מחשבים, טלפונים ניידים וכיוצ”ב) ומכאן כי ייתכן ויהיו הבדלים בין הצבעים המוצגים במכשיר הלקוח, לבין המוצר בפועל.

3.7.    ביצוע רכישה של מוצר מהווה הסכמה לגודל ומפרט המוצר עצמו. באחריות הרוכשים באתר לוודא גודל ומפרט המוצר בטרם ביצוע הזמנה.

3.8.    תיתכן תצוגה של מספר מוצרים יחד, המוצר שאותו מזמין הרוכש באתר הינו המוצר שתואר בפירוט המוצר. לא תתקבל כל דרישה למוצרים האחרים שהופיעו בתצוגה ובייחוד לא תתקבל בקשה לרכוש מוצרים אלה במידה והם אינם מוצעים למכירה.

4.       מוצרים אשר מיוצרים עבור לקוח באופן ייחודי – “מוצר מותאם אישית”:

4.1.    בין המוצרים המשווקים באתר אינטרנט זה, מוצעים מוצרים אשר מיוצרים עבור לקוח – “מוצר מותאם אישית”. להלן מספר כללים הקשורים בהזמנת “מוצר מותאם אישית”.

4.2.    לקוח שיבחר לרכוש מוצר המפורט בפרק זה, לא זכאי להחזיר את המוצר שהזמין בשל כל סיבה שהיא הקשורה בטעות או בפגם או בחסר כלשהו אשר מקורו במידע שנמסר על ידי הלקוח או מי מטעמו. 

4.3.    ככלל, מאחר והמוצרים מיוצרים בהתאמה אישית ללקוח, לא ניתן לבצע החזרות מוצרים שהוזמנו בהתאמה אישית. על לקוח המבצע הזמנה של מוצר בהתאמה אישית האחריות לבדוק את כל פרטי המוצר בטרם ביצוע ההזמנה.

4.4.    השיקול באם לאפשר החזרת מוצר כלשהו שיוצר באופן אישי ללקוח, הינו של בעלי אתר האינטרנט והמותג ׳ולדיס׳. אין בסעיף זה משום התחייבות או חובה לבצע החזרה וזיכוי של מוצר כזה.

4.5.    מבלי לפגוע באמור לעיל, באם נפל פגם הקשור בייצור המוצר, תבוצע החלפה של המוצר על ידי ועל חשבון בעלי המותג ׳ולדיס׳.

4.6.    לקוח המזמין מוצר “מותאם אישית” מודע לכך שמאחר ומדובר בעבודת יד, ייתכנו שינויים מינוריים בטקסטורת המוצרים המאפיינים יצירת מוצרים בעבודת יד ובחומרי גלם שהינם לרבות צמחים ופרחים.

4.7.    באחריות המזמין באתר לוודא את הפרטים אותם הזין באתר. מבלי לפגוע ברשימה זו, כל פרט שמוזן באופן יזום על ידי המזמין הינו באחריותו הבלעדית.

5.       ביטול הזמנות – חוק הגנת הצרכן:

5.1.    הודעה בדבר ביטול הרכישה מכל סיבה שהיא ע”י הלקוח תהיה בהתאם להוראות פרק ג’ לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 ובכפוף לכל דין.

5.2.    ביטול הרכישה יעשה מיום ביצוע הרכישה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר. בכל בקשה לביטול הרכישה לאחר שהמוצר כבר נשלח כפוף הביטול לכך שהלקוח יחזיר את המוצר לחברה על חשבונו ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו כל שימוש, הוא באריזתו המקורית, אינו ניזוק ואינו פגום בצורה כלשהי.

5.3.    ביטול עסקת רכישה זו כפופה להוראות סעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 (פרק עסקת מכר מרחוק) ובעת הביטול ישלם הלקוח דמי ביטול בגין כל מוצר שהוזמן בגובה 100 ₪ או 5%, לפי הנמוך.

5.4.    בעת ביטול רכישה ובמידה ו- ׳ולדיס׳ ביצעה הזמנה לשליחות עבור המוצר שהוזמן, כספו של הלקוח בעבור השליחות שהוזמנה לא יוחזר.

5.5.    מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי במידה והלקוח מחזיר את המוצר באמצעות שליחות חיצונית ו/או גורם אחר ואינו מחזיר את המוצר בעצמו, הוא מעניק ל- ׳ולדיס׳ את שיקול הדעת הבלעדי להכריע האם המוצר ניזוק ואם לאו.

5.6.    באם נפל פגם במוצר שהוחזר בעת הגעתו חזרה ל- ׳ולדיס׳, הרי שהלקוח מקבל את קביעת ׳ולדיס׳ לעניין זה ובמידה וישנו פגם, כספו של הלקוח לא יוחזר.

5.7.    ביטול הרכישה יתבצע באמצעות משלוח דואר לכתובת הדואר האלקטרוני של ׳ולדיס׳.

5.8.    בהינתן והמוצר הגיע אל הלקוח, החזר כספי מותנה בהגעת המוצר בחזרה אל מקום מושבו של העסק ׳ולדיס׳ ובאמצעות חברת השליחויות שתיבחר על ידי העסק, בעלות 35 ש”ח בעבור המשלוח. לקוח יוכל להחזיר את המוצר למקום מושבו של העסק בכוחות עצמו. יתכן ועלות המשלוח בהחזרת מוצר תשתנה מעת לעת ובהתאם למרחק המשלוח.

5.9.    החזר כספי יבוצע עפ”י הוראות החוק, בתוך 14 ימים ובאמצעי התשלום בלבד.

5.10.                ביטול הזמנה בשל פגם במוצר יתקבל עד 3 ימי עסקים מיום קבלת המוצר.

6.       שירות לקוחות:

6.1.    בכל שאלה או עניין ובכל נושא ניתן לפנות לכתובת דוא”ל של ׳ולדיס׳: 
info@vladisflowers.com

6.2.    להשלמת הזמנה באמצעות שיחת טלפון יש לחייג בימים א’-ה’ בין השעות 10:00-16:00 בלבד אל מספר הטלפון: 053-7119127

6.3.    שימו לב, אין אפשרות לבצע הזמנות באמצעות כתובת הדוא”ל שצוינה לעיל.

6.4.    ׳ולדיס׳ מתחייב לשמור על סודיות המידע המועבר ע”י הלקוח ולא לעשות בו כל שימוש ולא להעבירו לגורם אחר אלא לצורכי תפעול האתר וההזמנה בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר ולצורכי שמירת קשר עם הלקוח בקשר עם ההזמנה.

6.5.    ׳ולדיס׳ אינו אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא באם מידע כלשהו יאבד או יגיע לגורמים עוינים בדרך שאינה בשליטתו.

6.6.    'ולדיס' לא תישא באחריות לנזק מכל סוג שהוא שייגרם למשתמש באתר כתוצאה ממעשה ו/או מחדל ו/או רשלנות של המשתמש או של צד ג' כלשהוא בשימוש וברכישה באתר, ו/או ייגרם מאי-היכולת לבצע פעולות באתר.

6.7.    החברה לא תישא באחריות במקרים בהם הרכישה מתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו ו/או מתבצעת על ידי קטין שטרם מולאו לו 18 או על ידי פסול דין ללא הסכמת הוריו/ אפוטרופסו.

6.8.    החברה לא תישא באחריות על נזק מכל סוג שהוא הנובע מטעות בהקלדת הנתונים ע"י המשתמש, לרבות נזק שייגרם מטעות בהקלדת הכתובת, מטעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי וכדומה.

6.9.    מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה 'ולדיס' לא תישא בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח.

7.       סודיות וביטחון מידע:

7.1.    אתר האינטרנט מאובטח על ידי אמצעי אבטחת מידע וכל פרטי הלקוחות חסויים בפני גורמים זרים.

7.2.    אין בעלי האתר והמותג ׳ולדיס׳ לוקחים אחריות כלשהי על פריצות באבטחת המידע העלולות להיגרם בשל ניסיון של גורמים עוינים להזיק לבעלי האתר ו/או לקוחות האתר.

7.3.    מידע שיתקבל באתר על ידי המשתמש בגין שימוש באתר יועבר, בעת הצורך, לספקים ו/או לצדדים הקשורים באותה פעולה לרבות ספקי אחסון מידע, חברות סליקה, ספקי מחשוב וכד'. המידע יישמר אצל החברה וכן יועבר, במידת הצורך, לשם השלמת הפעולות הנדרשות.

7.4.    ככלל המידע שייאסף יישמר במאגרי המידע של החברה והשימוש בו ייעשה בהתאם למדיניות החברה ולצרכים בגינם נדרש.

7.5.    באפשרות כל לקוח לבצע את הזמנתו באופן טלפוני.

8.       חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב – 1982 - באפשרות לקוחות המעוניינים בכך להירשם לרשימת תפוצה (ניוזלטר), דבר אשר יאפשר ללקוחות לקבל מודעות פרסומיות והשקת מוצרים חדשים. הודעות ומסרים שיישלחו, יישלחו כולם במסגרת תיקון מס’ 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב – 1982 ויעניקו ללקוחות הנרשמים את כל הזכויות והאפשרויות המוקנים עפ”י חוק זה. ניתן לבקש הסרה מרשימת התפוצה גם באמצעות דוא”ל. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ״ולדיס״ רשאית לשלוח וליצור קשר עם המשתמש, מעת לעת, בכל אמצעי התקשרות ועל פי שיקול דעתה באשר למידע על אודות שירותיה. הסרת הודעות ו/או הצעות כאמור תיעשה באמצעות שליחת מייל לכתובת info@vladisflowers.com.

 

9.       דין ושיפוט:

9.1.    לבית משפט השלום בראשון לציון תינתן הסמכות הבלעדית בשל כל עניין ו/או מחלוקת בקשר ליחסים בין לקוחות אתר האינטרנט לבין בעלי המותג והאתר ׳ולדיס׳.